Дослідження психологічного стану українців під час війни

Соціологічна група «Рейтинг» нещодавно провела опитування щодо рівня життєстійкості та психологічного виснаження українців під час війни, яке показало, що 40% опитаних оцінюють свій психологічний стан як «напружений» або «дуже напружений», при цьому у спокійному та дуже спокійному стані перебуває майже вдвічі менше українців. Опитані повідомили, що найбільше сьогодні потерпають від втоми (лише 36% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 44% мають повноцінний сон). На жаль, такі реакції організму є природніми для стресу.
Результати дослідження свідчать, що жінки мають нижчий рівень життєстійкості, ніж чоловіки. З віком життєстійкість також знижується. Наявність роботи позитивно впливає на життєстійкість: ті, хто працює повноцінно або частково почуваються краще, ніж ті, хто не працюють.
У регіональному розрізі, найгірша ситуація із життєстійкістю у мешканців сходу країни, де сьогодні основна лінія фронту, де найбільше руйнувань та смертей.
Війна викликає велику кількість почуттів та думок, які часто є протилежними та суперечливими, багато чого більше не має відтінків, а стає чорно-білим, набуває однозначності та категоричності. Людина стикається з високим рівнем стресу, переживає «провину вцілілого», «травму свідка» та інші стани, які пов’язані із війною. Одним з наслідків таких станів є зміна звичної поведінки та пріоритетів. Зростає самозвинувачення, обмеження себе у задоволеннях, можливості радіти життю або навіть вести звичайне «мирне життя».
Психологи проекту «SAFE SPACE to TALK» працюють для того, щоб зменшити рівень страждань українців під час війни. Ми провели близько 5 тисяч кризових консультацій, ми допомагаємо людям подолати тяжкі переживання та тривогу. Якщо вам потрібна допомога – заповніть форму на нашому сайті https://prof-supervision.com/zvernennya/
Якщо ви хочете підтримати наш проект – з детальною інструкцією можна ознайомитись тут – https://bit.ly/3R5kXbv
_________________________________________

The sociological group “Rating” recently conducted a survey on the level of resilience and psychological exhaustion of Ukrainians during the war, which showed that 40% of the respondents rated their psychological state as “stressed” or “very stressed”, while in a calm and very calm state, almost half as many Ukrainians. The interviewees reported that today they suffer most from fatigue (only 36% do not feel it) and lack of adequate sleep (only 44% have adequate sleep). Unfortunately, such body reactions are natural for stress.

The results of the study indicate that women have a lower level of vitality than men. With age, vitality also decreases. Having a job has a positive effect on sustainability: those who work full-time or part-time feel better than those who do not work.
Regionally, residents of the east of the country, where today the main front line, where the most destruction and deaths are the worst, have the worst life expectancy situation.

War evokes a large number of feelings and thoughts, which are often opposite and contradictory, many things no longer have shades, but become black and white, become unambiguous and categorical. A person faces a high level of stress, experiences “survivor’s guilt”, “witness trauma” and other states that are associated with war. One of the consequences of such conditions is a change in habitual behavior and priorities. Self-blame, limiting oneself in pleasures, opportunities to enjoy life or even to lead a normal “peaceful life” is increasing.

Psychologists of the “SAFE SPACE to TALK” project work to reduce the level of suffering of Ukrainians during the war. We have conducted about 5,000 crisis consultations, we help people overcome difficult experiences and anxiety. If you need help, fill out the form on our website https://prof-supervision.com/zvernennya/
If you want to support our project – detailed instructions can be found here – https://bit.ly/3R5kXbv