#PEOPLE_SAFE_SPACE_to_TALK: Олена Осипенко, кризовий психолог, психоаналітик

«Ніхто не повинен залишатися наодинці зі своїми страхами та тривогами, особливо під час війни. На сьогодні головне завдання кризового психолога – дати людині опору, яку вона, так би мовити, «на хвилину» втратила», – зазначає кризовий психолог, психоаналітик проекту «SAFE SPACE to TALK» Олена Осипенко.
Після початку повномасштабного вторгнення Олена змінила своє місце проживання. Зараз вона перебуває в Німеччині і за цей час в рамках проекту провела вже понад 150 кризових консультацій. «В перші дні війни практично всі мої клієнти взяли паузу, але приблизно за місяць ми відновили роботу. Повернутися до терапії їм допомогли мої слова підтримки. Багато хто з них вимушено виїхав з України до Польщі, Словаччини, США та інших країн, однак, сучасні засоби зв’язку допомагають повноцінно працювати онлайн», – говорить Олена.
За її словами, з початком війни її діяльність умовно зосереджена за такими напрямками:
це робота з кризовими клієнтами, де потрібно швидко привести людину до тілесної стабілізації та психологічної рівноваги;
це психоаналітична робота з запитами, які були і до війни, а саме: взаємовідносини, самотність, страхи, тривоги, фобії, онкологічні захворювання.
Розповідаючи про власну формулу балансу в професійній сфері, Олена зазначає, що дотримуватись його їй допомагає особистий аналіз, постійна робота в супервізійних та інтервізійних групах, а також спілкування з колегами та друзями. «Це невід’ємні складові моєї ефективної професійної діяльності, яких я дотримуюсь вже понад 12 років», – зізнається Олена.
Нагадуємо, ми продовжуємо розповідати про кожного спеціаліста проекту, всі історії шукайте по хештегу #people_SAFE_SPACE_to_TALK. Підтримати нас, а, отже, підтримати роботу кваліфікованих кризових психологів під час війни ви можете наступним чином:
– поширенням (перепостами) інформації про «SAFE SPACE to TALK» на своїх сторінках у соцмережах;
– фінансовою допомогою на краудфандинговій платформі за посиланням
https://bit.ly/3bFS99d
Разом ми сильніші!
“No one should be left alone with their fears and anxieties, especially in times of war. Today, the main task of a crisis psychologist is to give a person the resistance that he, so to speak, “for a minute” lost”, – says Olena Osypenko, a crisis psychologist and psychoanalyst of the “SAFE SPACE to TALK” project.

After the start of the full-scale invasion, Elena changed her place of residence. She is currently in Germany and has already conducted more than 150 crisis consultations as part of the project. “In the first days of the war, almost all of my clients took a break, but in about a month we resumed work. My words of support helped them return to therapy. Many of them were forced to leave Ukraine for Poland, Slovakia, the USA and other countries, however, modern means of communication help to fully work online”, – says Olena.

According to her, since the beginning of the war, her activities have been tentatively focused on the following areas:
:point_right: this is work with crisis clients, where you need to quickly bring a person to physical stabilization and psychological balance;
:point_right: this is psychoanalytical work with questions that existed even before the war, namely: relationships, loneliness, fears, anxieties, phobias, oncological diseases.

Talking about her own formula for balance in the professional sphere, Olena notes that personal analysis, constant work in supervision and inspection groups, as well as communication with colleagues and friends help her to maintain it. “These are integral components of my effective professional activity, which I have been following for more than 12 years”, – Olena admits.

As a reminder, we continue to talk about each specialist of the project, search for all stories using the hashtag #people_SAFE_SPACE_to_TALK. You can support us, and therefore support the work of qualified crisis psychologists during the war, as follows:
– spreading (reposting) information about “SAFE SPACE to TALK” on your pages in social networks;
– financial assistance on the crowdfunding platform via the link https://bit.ly/3bFS99d

Together we are stronger!