Перша кризова консультація: коли звертатись та чого очікувати?

Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття і нарешті перша консультація у психолога. З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України кількість людей, які вперше звертаються за допомогою до кризового психолога значно зросла. Всі, кого торкнулася війна, переживають складні емоції, страждають від тривоги та страху. Здатність переживати травматичні ситуації у всіх різна, ніхто не може бути готовим в повній мірі до війни. Головне зараз підтримка, піклування та увага як до себе, так і своїх близьких.

Багато хто переймається питаннями своєї готовності до роботи із психологом та штучно створює неіснуючі бар’єри замість того, щоб зосередитись на власних потребах та довіритись спеціалісту. Лакмусовим папірцем необхідності психологічної допомоги є, власне, сама думка про звернення до психолога.

Вихідна точка першої зустрічі з фахівцем – знайомство. У рідкісних випадках терапія починається відразу. Після знайомства ви можете починати розповідати, що вас турбує або викликає дискомфорт. За цей час фахівець зробить початковий аналіз емоційного стану і проблеми.

Психолог буде задавати багато запитань, в тому числі уточнюючих та навідних. Попросить розповісти, чому вирішили звернутися до нього і на який результат очікуєте. Чим більше деталей розповісте, тим ефективніше пройде зустріч. Під час консультацій клієнт і психолог виступають як партнери, тому довірливі відносини – запорука успіху.

На сеансах ви повинні відчувати себе в безпеці. Анонімність і конфіденційність – основа терапії і те, що було в кабінеті, залишається в кабінеті. Це золоте правило, якого повинні дотримуватись як спеціалісти, так і клієнти.

Не чекайте миттєвих результатів від першої кризової консультації. Їх кількість визначатиметься спеціалістом в залежності від вашої проблеми та запиту. Якщо ви прийшли на перший сеанс сьогодні, то навряд чи світ зміниться вже завтра. Це ваша спільна з психологом відповідальна робота, результатом якої буде повноцінне щасливе життя.

Обрати спеціаліста та звернутися за допомогою можна за посиланням – https://prof-supervision.com/zvernennya/.

Всі психологи проекту «SAFE SPACE to TALK» працюють онлайн або по телефону, сучасні засоби зв’язку допомагають провести повноцінну консультацію навіть в умовах воєнного стану.

¬¬¬¬¬
Denial, anger, bargaining, depression, acceptance and finally the first consultation with a psychologist. With the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine, the number of people seeking help from a crisis psychologist for the first time has increased significantly. Everyone affected by the war is experiencing complex emotions, suffering from anxiety and fear. Everyone’s ability to endure traumatic situations is different, no one can be fully prepared for war. The main thing now is support, care and attention to yourself and your loved ones.

Many people are concerned about their willingness to work with a psychologist and artificially create non-existent barriers instead of focusing on their own needs and trusting a specialist. The litmus test of the need for psychological help is, in fact, the very idea of seeking a psychologist.

The starting point of the first meeting with a specialist is acquaintance. In rare cases, therapy begins immediately. After dating, you can begin to tell what worries or causes you discomfort. During this time, the specialist will make an initial analysis of the emotional state and problems.

The psychologist will ask many questions, including clarifying and leading ones. Ask to tell why you decided to contact him and what result you expect. The more details you tell, the more effective the meeting will be. During consultations, the client and the psychologist act as partners, so a trusting relationship is the key to success.

You need to feel safe during the sessions. Anonymity and confidentiality are the basis of therapy and what was in the office remains in the office. This is a golden rule that must be followed by both professionals and customers.

Don’t expect instant results from the first crisis consultation. Their number will be determined by a specialist depending on your problem and request. If you come to the first session today, it is unlikely that the world will change tomorrow. This is your responsible work with a psychologist, which will result in a full and happy life.

You can choose a specialist and ask for help at the link – https://prof-supervision.com/zvernennya/.

All psychologists of the SAFE SPACE to TALK project work online or by phone, modern means of communication help to conduct a full consultation even in martial law.