Понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки

Через повномасштабне збройне вторгнення росії на територію нашої держави, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України. Вже на сьогодні: 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений; 44% наших громадян розлучено із сім’єю;6 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон; 3 млн осіб залишаються на окупованих територіях, понад 8 млн є внутрішньо переміщеними особами. Ці цифри свідчать про негативні наслідки для психічного здоров’я українців. Жорстока війна, яка триває в Україні вже четвертий місяць, навіть після її закінчення, “відіграватиметься” на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Наше головне завдання – попередити її негативні наслідки та скоротити цей строк. Проект «SAFE SPACE to TALK» розпочав свою діяльність заради цього з перших днів війни. Сьогодні ми маємо розгалужену мережу психологічної допомоги по всій Україні, кризові психологи та психоаналітики працюють у Миколаєві, Запоріжжі, Ужгороді, Львові, Києві, Луцьку, а також закордоном – в Польщі, Італії, Німеччині, Іспанії та Англії. За цей час лічильник звернень перетнув відмітку 2100 і ця цифра постійно зростає. Обрати спеціаліста та звернутись за допомогою можна за посиланням – https://prof-supervision.com/zvernennya/ Підтримати наш проект – https://prof-supervision.com/crowdfunding/ ____________________________________________________________________ Due to the full-scale armed invasion of Russia on the territory of our state, more than 15 million Ukrainians will need psychological support. This is stated in the message of the Ministry of Health of Ukraine. Already today: 50% of Ukrainians assess their psychological state as very stressful; 44% of our citizens are divorced from their families; 6 6 million Ukrainians were forced to go abroad; 3 million people remain in the occupied territories, more than 8 million are internally displaced persons. These figures indicate the negative consequences for the mental health of Ukrainians. The brutal war, which has been going on in Ukraine for four months now, even after it is over, will “pay off” in the psyche for at least the next seven to ten years. Our main task is to prevent its negative consequences and reduce this period. The SAFE SPACE to TALK project started for this purpose from the first days of the war. Today we have an extensive network of psychological assistance throughout Ukraine, crisis psychologists and psychoanalysts work in Mykolayiv, Zaporizhia, Uzhhorod, Lviv, Kyiv, Lutsk, as well as abroad – in Poland, Italy, Germany, Spain and England. During this time, the call counter has crossed the 2100 mark and this figure is constantly growing. You can choose a specialist and ask for help at the link – https://prof-supervision.com/zvernennya/ Support our project – https://prof-supervision.com/crowdfunding/