У 22% населення районів, де йдуть бойові дії, спостерігаються ознаки депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу

Результати досліджень за участю Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та низки провідних медичних університетів світу свідчать, що у 22% населення районів, де йдуть бойові дії, спостерігаються ознаки депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу, причому у 9% населення, яке постраждало від конфліктів, психічні захворювання носять середню або важку форму. Посттравматичний стресовий розлад – це розлад, що наступає внаслідок пережиття людиною страшної, приголомшливої події, а саме – побачена смерть, важкі тілесні ушкодження, різні види насильства, стихійні лиха, бойові дії, безпосереднім учасником або свідком яких є особа. На психічні розлади у тяжкій формі страждають 5 % людей, що живуть в зонах конфліктів, а ще 13 % – у легкій. В дослідженні зазначається (https://bit.ly/3xYIgMH), що в умовах конфлікту жінки більш схильні до психічних захворювань, ніж чоловіки, водночас з віком ризик розвитку розладів психіки зростає – незалежно від статі. З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кваліфіковані кризові психологи в рамках проекту «SAFE SPACE to TALK» надають допомогу українцям, які постраждали від війни. Ми організовуємо системну психологічну допомогу населенню, проводимо навчання з кризової психології як для професіоналів так і для широкого загалу, даючи базові знання щодо подолання наслідків травматичного впливу деструктивних факторів війни. Наш проект підтримують на краудфандинговій платформі https://www.globalgiving.org/…/safe-space-to-talk…/ . Долучайтесь! Разом ми сильніші! __________________________________________________________________ The results of studies involving the World Health Organization (WHO) and the world’s leading medical universities show – In 22% of the population in the areas where the fighting is taking place, there are signs of depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and in 9% of the population affected by conflict, mental illness is moderate or severe. Post-traumatic stress disorder is a disorder that occurs as a result of a person experiencing a terrible, shocking event, namely – seen death, grievous bodily harm, various forms of violence, natural disasters, hostilities, a direct participant or witness of which is a person. Severe mental disorders affect 5% of people living in conflict zones, and another 13% – in mild. The study notes (https://bit.ly/3xYIgMH) that in conflict, women are more prone to mental illness than men, while with age the risk of developing mental disorders increases – regardless of gender. From the first days of the full-scale invasion of Ukraine by Russian troops, qualified crisis psychologists have been providing assistance to Ukrainians affected by the war as part of the SAFE SPACE to TALK project. We organize systematic psychological assistance to the population, conduct training in crisis psychology for both professionals and the general public, providing basic knowledge on overcoming the consequences of the traumatic impact of destructive factors of war. Our project is supported on the crowdfunding platform https://www.globalgiving.org/…/safe-space-to-talk…/. Join us! Together we are stronger!