124 дні психологи проекту «SAFE SPACE to TALK» допомагають українцям протистояти наслідкам війни

Триває 124-й день війни в Україні і рівно стільки ж психологи проекту «SAFE SPACE to TALK» допомагають українцям протистояти її наслідкам.
«Сьогодні, озираючись назад, згадуючи перші дні війни, ми вкотре впевнюємось, на скільки своєчасною була наша з Михайлом Ільїним ініціатива. Ми розуміли, що треба діяти і розпочали роботу ще наприкінці лютого, поступово об’єднуючи навколо проекту кваліфікованих фахівців – кризових психологів та психоаналітиків. З кожним днем – нові консультації та форми взаємодії, нові населені пункти в Україні та закордоном, де наші громадяни потребують психологічної допомоги через виснажливу війну. Ми організували системну професійну підтримку безпосередньо спеціалістів та посилили супервізійну роботу, яка є опорою для кожного фахівця. Потім ми приділили увагу комунікації – власними силами створили сайт, сторінки в соціальних мережах, де розповідаємо про важливі аспекти психологічної допомоги та ділимось власним досвідом. Правильні організаційні та управлінські рішення – це спочатку +10, +20 +100 кризових консультацій для українців, а на сьогодні, через 4 місяці роботи проекту, вже +4500 і ми не зупиняємось», – зазначив Директор Науково-навчального інституту професійної супервізії Володимир МАМКО Володимир Мамко.
Як під час війни, так і після неї, головною цінністю завжди залишатиметься людина. В центрі уваги кожен, хто потребує психологічної допомоги чи її надає, хто тримає зброю чи вивіз своїх дітей закордон, хто волонтерить чи потроху відновлює свій бізнес. Це основа нашої роботи на психологічному фронті і ми його продовжуємо впевнено тримати!
Підтримати наш проект можна за посиланням – https://prof-supervision.com/crowdfunding/
______________________________________________________________
The 124th day of the war in Ukraine is going on and just as many psychologists of the SAFE SPACE to TALK project are helping Ukrainians to resist its consequences.
“Today, looking back, remembering the first days of the war, we are once again convinced of how timely our initiative with Mikhail Ilyin was. We understood that we needed to act and started working at the end of February, gradually uniting around the project qualified specialists – crisis psychologists and psychoanalysts. Every day – new consultations and forms of interaction, new settlements in Ukraine and abroad, where our citizens need psychological help due to the exhausting war. We organized systematic professional support directly to specialists and strengthened supervisory work, which is a support for each specialist. Then we paid attention to communication – we created a website on our own, pages on social networks, where we talk about important aspects of psychological care and share our own experiences. The right organizational and managerial decisions are initially +10, +20 +100 crisis consultations for Ukrainians, and today, after 4 months of the project, it is already +4500 and we do not stop”, – said Volodymyr MAMKO, Director of the Research and Training Institute of Professional Supervision Vladimir Mamko.
Both during and after the war, the main value will always be man. The focus is on anyone who needs or provides psychological assistance, who keeps weapons or takes their children abroad, who volunteers or gradually rebuilds their business. This is the basis of our work on the psychological front and we continue to hold it confidently!
You can support our project by following the link – https://prof-supervision.com/crowdfunding/