Про інститут

ТОВ «Науково-навчальний Інститут професійної супервізії» (LLC «RESEARCH INSTITUTE OF PROFESSIONAL SUPERVISION») створено у 2019 році як результат професійної співпраці супервізорів, практикуючих фахівців та вчених психоаналітиків, психологів, психіатрів з України, США, Англії, Італії, Франції та Польщі.

Основною метою діяльності Інституту є розробка та впровадження конкретних методологій професійної супервізії, навчальних проектів, програм підвищення кваліфікації, сертифікації компетенцій фахівців різних галузей професійної та експертної діяльності (насамперед соціально-поведінкових, гуманітарних наук, наук системи охорони здоров’я, зокрема, медичного менеджменту), а також практикуючих фахівців у галузі психології, психоаналізу, психотерапії та психіатрії відповідно до стандартів провідних професійних об’єднань та інституцій.

Окремим напрямком діяльності Інституту професійної супервізії є науково-дослідна діяльність. У цьому контексті супервізія розглядається як практична наукова дисципліна.

Ми відкриті до співпраці з метою становлення інституту супервізійної практики, стандартизації та сертифікації професійної діяльності.

Основними видами діяльності Науково-навчального інституту професійної супервізії є:
1) розробка програм навчання та підвищення кваліфікації, забезпечення умов професійного розвитку психологів, психоаналітиків, психотерапевтів, соціальних працівників, соціальних педагогів, управлінців;
2) формальна, неформальна та інформальна освіта дорослих;
3) організація та проведення науково-дослідних програм, різних видів психологічної експертизи;
4) сертифікація, акредитація професійних та освітніх програм, програм підвищення кваліфікації фізичних осіб та організацій;
5) розробка програм сертифікації професійних компетенцій та навичок фахівців, експертів, супервізорів;
6) створення та контроль відповідних реєстрів фахівців, експертів, супервізорів, професійних організацій та об’єднань;
7) акредитація установ, в яких здійснюється навчання, перепідготовка та/або надання професійних послуг з психоаналізу, психоаналітично-орієнтованої терапії, психологічного консультування, психодіагностики, соціально-психологічної реабілітації, психокорекції, психопрофілактики, різних модальностей психотерапії;
8) забезпечення професійної мобільності фахівців і слухачів Інституту та інших установ;
9) впровадження міжнародних програм навчання, сертифікації фахівців, експертів та супервізорів;
10) організація та провадження науково-дослідної діяльності.

Тренери та консультанти навчальних програм Інституту є визнаними в Україні та за її межами фахівцями, які мають членство та статуси у таких професійних організаціях як:
European confederation of psychoanalytic psychotherapies
American Psychological Association
American Academy of Clinical Psychology
World Federation for Mental Health
Європейська академія природничих наук (Hannover, Hannover, Deutschland).

У зв’язку з цим, у своїй діяльності ТОВ «Науково-навчальний Інститут професійної супервізії» (LLC «RESEARCH INSTITUTE OF PROFESSIONAL SUPERVISION») орієнтується на стандарти та практики зазначених організацій.

Ми переконані у необхідності інституціоналізації практики професійної супервізії.

Навчальні програми Інституту професійної супервізії проводяться відповідно до Меморандуму про реалізацію міжнародного проекту «ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СУПЕРВІЗІЇ: ЄС — СХІДНА ЄВРОПА — АЗІЯ» (м. Люблін, Польща, м. Київ, Україна, від 18.02.2020р., підписаного уповноваженим ректора Люблінського католицького університету імені Івана Павла II у мережі східноєвропейських університетів та мережах католицьких університетів Dr Andrzej Szabaciuk та ТОВ «Науково-навчальний Інститут професійної супервізії»), що підтверджує міжнародний статус програм та сертифікатів ТОВ «Науково-навчальний Інститут професійної супервізії».

Запрошуємо до співпраці та участі у наших програмах та проектах.
З повагою, команда Науково-навчального інституту професійної супервізії.